Powrót

24.11.2020 Ułatwienie w pobieraniu danych BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” dodaliśmy nowy folder „Topografia” zawierający warstwę „Baza Danych Obiektów Topograficznych”, która oferuje możliwość pobrania paczek BDOT10k z danymi powiatowymi, ale także wojewódzkimi oraz danymi obejmującymi obszar całego kraju.

Aby pobrać pliki baz BDOT10k należy w drzewku warstw włączyć widoczność warstwy jak na rysunku powyżej, a następnie kliknąć lewym klawiszem myszy w wybranym obszarze kraju. W następnej kolejności należy kliknąć na link umożliwiający pobranie właściwych danych. W związku z powyższą funkcjonalnością wyłączono dotychczasową warstwę „Baza Danych Obiektów Topograficznych” zamieszczoną w grupie warstw „Dane do pobrania” i oferującą możliwość pobrania paczek z danymi powiatowymi.

Dane BDOT10k można także pobierać w dowolnym innym oprogramowaniu, w którym można podłączyć usługę WMS umożliwiającą pobieranie danych.

W związku z uruchomieniem powyższych funkcjonalności, dotychczasowa usługa WMS po adresem:

https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/PobieranieBDOT10k

została wyłączona i zastąpiona usługą:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/BDOT/WMS/PobieranieBDOT10k