Powrót

24.11.2020 Zmiany w widoku warstw danych do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” uporządkowaliśmy dotychczasowy widok warstw. Przenieśliśmy warstwy: „Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych” oraz „Modele 3D budynków” do folderu „Topografia”.