Powrót

24.11.2021 Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na aplikację wspomagającą starostwa powiatowe w przetworzeniu operatów geodezyjnych w wersji elektronicznej do pliku PDF. Na przedmiot pracy konkursowej składa się aplikacja desktopowa, kody źródłowe aplikacji oraz jej niezbędnych komponentów, instrukcje kompilacji i konfiguracji.

Konkursowa aplikacja powinna zawierać:

  1. Konfigurowalne łączenie wielu dokumentów PDF, w jeden wynikowy plik PDF.
  2. Możliwość dodania okładki do dokumentu wynikowego zawierającej konfigurowalną treść z możliwością dodania kodu kreskowego określającego identyfikację dokumentu.
  3. Konfigurowalną możliwość zmiany rozdzielczości plików wejściowych.
  4. Graficzny interfejs użytkownika (GUI) pozwalający na konfiguracje wszystkich funkcjonalności w tym wskazanie lokalizacji plików do przetworzenia i  plików wynikowych.
  5. Możliwość wywołania i konfiguracji procesu przetwarzania z poziomu wiersza poleceń systemu operacyjnego.

Ilustracja przedstawia po lewej stronie kilka kartek papieru z podpisem "Operat techniczny" od których prowadzi strzałka z napisem: "Aplikacja konkursowa" do znajdującego się po prawej symbolu pliku PDF.

Dodatkowe funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania aplikacji będą dodatkowo punktowane.

Konkurs przewiduje możliwość wyłonienia dwóch najlepszych prac, które odpowiednio zostaną nagrodzone kwotami 60 000 zł netto za 1 miejsce Konkursu oraz 40 000 zł netto za 2 miejsce Konkursu. W przypadku niewyłonienia 2 miejsca Konkursu, praca zwycięska otrzyma nagrodę w wysokości 80 000 zł netto.

Zgłaszanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do 10 grudnia 2021 r. (godz.12:00). Natomiast prace konkursowe należy składać do 11 stycznia 2022 r. (godz. 12:00). Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub instytucja, firma, jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2021-o-wartosci-ponizej-130000-zlotych/opracowanie-aplikacji-sluzacej-do-zarzadzaniaprzetwarzania-dokumentacji-w-formacie-pdf