Powrót

24.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Poznania (woj. wielkopolskie) o powierzchni 826 km2, dla którego wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
  • ortofotomapę o pikselu 0.05 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Powyższe dane zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w ramach części 2 zamówienia z 2021 r.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Poznań w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Poznania