Powrót

25.02.2021 Statystyka przesyłania zawiadomień z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

17 grudnia 2020 r. zostały włączone mechanizmy do odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych z wykorzystaniem szyny usług ZSIN. Aktualnie funkcjonalność jest uruchomiona w powiecie mińskim oraz wołomińskim i z jej wykorzystaniem zostało przesłanych ponad 2 200 zawiadomień.

Opisywana komunikacja w powiatach wołomińskim i mińskim odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków e-property firmy Geo-System Sp. z o. o. W najbliższym czasie funkcjonalności zostaną uruchomione także w innych systemach, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Aktualny stan wdrożenia interfejsów w programach poszczególnych firm przedstawia załączona tabela.