Powrót

25.03.2020 Konkurs na opracowanie witryny internetowej

Ogłosiliśmy konkurs na opracowanie witryny internetowej przeznaczonej do przeglądania na urządzeniach mobilnych, wykorzystującej w maksymalnym stopniu funkcjonalności podstawowych usług danych przestrzennych udostępnianych przez GUGiK. Wykaz tych usług jest publikowany w dokumencie dostępnym na stronie www.geoportal.gov.pl w pozycji „O Geoportalu/Materiały do pobrania”.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 złotych netto. Zgłaszanie  wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie jest możliwe do godziny 15:00, 1 kwietnia 2020 r. Natomiast prace konkursowe należy składać do godziny 15:00, 08 maja 2020 r. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub firma jeśli spełnią warunki określone w Regulaminie Konkursu. Więcej informacji na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.