Powrót

25.03.2020 Przybywa powiatów komunikujących się z rejestrem REGON

Już ponad połowa powiatów ma możliwość korzystania z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem REGON. Komunikacja odbywa się częściowo z wykorzystaniem własnych interfejsów oprogramowania EGiB (Geobid, Comarch), a częściowo z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez GUGiK (pozostałe firmy). Powiaty, które mają możliwość komunikacji z REGON przedstawiono na poniższej mapie.

W przypadku pytań dotyczących komunikacji należy kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Integracji Rejestrów Powiatowych GUGiK Anetą Seremet,  tel. 22 56 31 361.