Powrót

25.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Leszno:

  • prawdziwą ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m, w tym: 41 arkuszy w układzie 1992 oraz 114 arkuszy w układzie 2000,
  • dane pomiarowe LIDAR (114 arkuszy) w układzie 2000 o gęstości 25 pkt/m2.

Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Leszno.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętej prawdziwej ortofotomapy.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Leszno w usłudze Prawdziwa Ortofotomapa.