Powrót

25.05.2021 Zaktualizowane dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Aktualizację rejestru PRNG prowadzimy w sposób ciągły poprzez uzupełnianie obiektów, weryfikację ich lokalizacji i atrybutów. Obecną wersję danych PRNG zaktualizowaliśmy między innymi w zakresie:

  • w plikach SHP i XLSX zawierających obiekty fizjograficzne poprawiliśmy reprezentację punktów oraz ich położenie względem jednostek podziału terytorialnego kraju;
  • uzupełniliśmy, brakujące dla części nazw, atrybuty obligatoryjne, tj.: identyfikator TERYT SIMC dla miejscowości nadrzędnej i źródło informacji;
  • skorygowaliśmy położenie nazw dla obiektów zlokalizowanych w pasie przygranicznym z Czechami, Słowacją i Niemcami (dotyczy tylko obiektów lądowych),
  • zweryfikowaliśmy lokalizację części szczytów i przełęczy głównych pasm górskich,
  • zweryfikowaliśmy zidentyfikowane błędy, w tym uwagi zgłoszone przez użytkowników.

Dane PRNG można przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w nowej usłudze WMS oraz można pobrać zaktualizowane dane plikowe bezpłatnie do powszechnego wykorzystania m.in. poprzez publikowane skorowidze w warstwie Dane do pobrania.