Powrót

25.06.2019 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

Prezentacją „Aktualnych kierunków działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozwoju geodezji i kartografii” Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego. Podczas narady w Krakowie omawiane są również:

  • aktualnie realizowane w województwie  projekty w ramach poddziałania  „E-usługi w informacji przestrzennej ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 
  • problematyka skarg oraz zarzutów dotyczących prac geodezyjnych
  • aktualizacja zasobów