Powrót

25.07.2019 Warmińsko-mazurskie – kolejne województwo publikujące informacje o uzbrojeniu terenu we wszystkich powiatach

Warmińsko-mazurskie to piąte województwo po podlaskim, lubelskim, podkarpackim świętokrzyskim, w którym wszystkie powiaty udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Aktualnie dane o uzbrojeniu terenu udostępniają już 272 powiaty przedstawione na załączonej mapie. Procentowy udział powiatów udostępniających dane o uzbrojeniu terenu w odniesieniu do ogólnej liczby powiatów w danym województwie przedstawia załączony wykres.

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki warstwie można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.