Powrót

25.09.2019 Zachodniopomorskie – czternaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Zachodniopomorskie to czternaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 378 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział takich powiatów w odniesieniu do ogólnej ich liczby w danym województwie można zobaczyć na załączonym wykresie.

 

 

 

Do włączenia wszystkich jednostek samorządowych prowadzących ewidencję gruntów i budynków brakuje jedynie dwóch jednostek samorządowych przedstawionych w załączonej tabeli

 

Od 1 do 25 września wspomniana usługa wykorzystana została już 25,6 tys. razy, a prognozowana liczba wywołań na koniec września wynosi ponad 30 tys. Oznacza to, że funkcjonalność ta odnotowuje kolejny istotny wzrost zainteresowania. Statystyki wykorzystania bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i EKW przedstawia załączony wykres.

 

Powiatami które najczęściej wykorzystują udostępniona komunikację są: toruński (woj. kujawsko-pomorskie), starogardzki (woj. pomorskie) i tomaszowski (woj. lubelskie). Na załączonych wykresach przedstawiono dzienną liczbę zapytań kierowanych do EKW bezpośrednio z systemów do prowadzenia EGiB w 10 przodujących powiatach w okresie od lipca br. (początek monitorowania wykorzystania usługi) oraz we wrześniu br.