Powrót

25.10.2019 Uniwersalna Usługa Geokodowania

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r.  uruchomił usługę geokodowania, która umożliwia lokalizację przestrzenną punktu adresowego, ulicy lub miejscowości, a także słupków kilometrowych przy głównych drogach. Usługa funkcjonuje pod nazwą Uniwersalna Usługa Geokodowania (UUG) i jest dostępna pod adresem: http://services.gugik.gov.pl/uug.

 

Nowa funkcjonalność obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski i bazuje na danych z Państwowego Rejestru Granic oraz danych o kilometrażu z projektu OpenStreetMap. Usługa może być wywoływana w różnych wariantach zapisu punktu adresowego, tj. dla miejscowości z ulicą i bez ulicy oraz dla wyszukiwania samej ulicy, np.:

Dodatkowo usługa umożliwia pobranie słowników miejscowości dla gmin oraz słowników ulic dla danej miejscowości. Nowością jest również funkcjonalność umożliwiająca odszukanie słupka kilometrowego na podstawie numeru drogi i podanego kilometrażu.

Opis wszystkich dostępnych funkcjonalności wraz z przykładami jest dostępny na stronie usługi https://services.gugik.gov.pl/uug.