Powrót

25.11.2020 Nowe zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla granicy polsko-ukraińskiej w przestrzeni barwnej RGB oraz dodatkowo w przestrzeni barwnej CIR. Zdjęcia mają terenowy rozmiar piksela 25 cm (136 sztuk) i 10 cm (136 sztuk). Zostały wykonane na zlecenie Komendy Głównej Straży Granicznej w 2020 roku. Przewidujemy, że  ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK w grudniu tego roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w roku 2020, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych w serwisie geoportal.gov.pl.

Zdjęcia można kupić online przez portal https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ lub składając stosowny wniosek. Zasób fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z roku 2020 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.