Powrót

25.11.2020 Kod QR w informacji o działce

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność do usługi działek ewidencyjnych, która pozwala na wygenerowanie kodu QR zawierającego parametry lokalizujące daną działkę. Kod QR zamieszczony jest zawsze w oknie informacji o obiekcie, jak przedstawiono to poniżej.

Posiadając wygenerowany kod QR, jak na rysunku powyżej, możemy go zeskanować na urządzeniu mobilnym, a następnie dzięki zapisanej w kodzie QR informacji uruchomić stronę internetową serwisu www.geoportal.gov.pl (w wersji przystosowanej do urządzeń mobilnych) z ustawieniem widoczności na zapisaną w kodzie QR działkę.