Powrót

25.11.2021 Informacje o prowadzonych modernizacjach EGiB w geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl opublikowaliśmy warstwę „Obręby w trakcie modernizacji”, która prezentuje informacje o realizowanych obecnie modernizacjach ewidencji gruntów i budynków.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Obręby w trakcie modernizacji”.

Przy odpowiednim powiększeniu zobaczymy obszary obrębów, na obszarze których przeprowadzana jest obecnie procedura modernizacji EGiB. Udostępniona usługa prezentuje informacje w zakresie identyfikatora obrębu, daty rozpoczęcia modernizacji oraz planowanej daty zakończenia prac.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący warstwę „Obręby w trakcie modernizacji” w powiększeniu przedstawiającym obszar obrębu objętego modernizacją egib. Na rysunku widać identyfikator tego obrębu, datę rozpoczęcia modernizacji oraz planowaną datę zakończenia modernizacji.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zbiera obecnie informacje o wykonywanych aktualnie w poszczególnych obrębach ewidencyjnych modernizacjach ewidencji gruntów i budynków. Informacje o modernizowanych obrębach będą na bieżąco aktualizowane na podstawie ankiet wpływających z powiatów.