Powrót

25.11.2021 Prezentacja Głównego Geodety Kraju na konferencji Środowisko Informacji 2021

„Środowiskowe informacje przestrzenne w serwisie www.geoportal.gov.pl”  - prezentacją pod takim tytułem Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski otworzył sesję Geoportale w ramach organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konferencji Środowisko Informacji 2021. Główny Geodeta Kraju przedstawił uczestnikom spotkania zalety udostępnianej za pośrednictwem serwisu www.geoportal.gov.pl publicznej informacji przestrzennej pochodzącej z urzędowych rejestrów, które gwarantują jej odpowiednią jakość, aktualność i wiarygodność. Zwrócił uwagę na dostępne w serwisie dane o charakterze środowiskowym udostępniane przez podmioty, których zadania są kluczowe dla prawidłowego gospodarowania zasobami Państwa, a dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom serwisu i narzędziom nie tylko instytucje, ale także każdy obywatel może je wykorzystać w dogodny dla siebie sposób.

Tegoroczna V edycja konferencji Środowisko Informacji odbywa się w formie zdalnej.

Zrzut z ekranu z symbolami graficznymi i tytułem konferencji. Po prawej stronie widać występujących Wiceministra Klimatu i Środowiska Jacka Ozdobę i Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.

Zrzut z ekranu przestawiajacy tytuł prezentacji Głównego Geodety Kraju. Po prawej widać występujących Piotra Gałkowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego i Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego

Zrzut z ekranu pokazujący slajd z prezentacji. Po prawej widać prezentującego Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.