Powrót

26.02.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. 

Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Dariusz Kolator wręczył Przewodniczącemu Rady dr. hab. inż. Waldemarowi Izdebskiemu „Medal okolicznościowy z okazji 100 Lat Polskiej Służby Hydrograficznej”.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił informacje o zmianach w serwisie  geoportal.gov.pl oraz o rozwoju usług sieciowych.

W dalszej części posiedzenia Główny Geodeta Kraju zaprezentował stan numeracji adresowej, jej rolę i możliwe usprawnienia w jej funkcjonowaniu. Omówił prowadzenie i znaczenie systemu adresowego w Polsce oraz jego istotną rolę łączenia rejestrów urzędowych. Ważną częścią prezentacji było przedstawienie problemów w numeracji adresowej, z jakimi spotykamy się w rzeczywistości.

 

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja nad stanem numeracji adresowej, w wyniku której omawiano uporządkowanie systemu adresowego, w tym ważnej roli identyfikatorów obiektów.

Członkowie Rady zawnioskowali również o powołanie Zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian w systemie adresowym. W skład Zespołu wejdą: przedstawiciele GUGiK, MSWiA, MRiRW, GUS oraz SGP.

Następne posiedzenie Rady IIP odbędzie się 8 kwietnia 2020 r., a głównym tematem będą otwarte dane przestrzenne.