Powrót

26.02.2021 Nowa usługa integrująca GUGiK

Opracowaliśmy kolejną usługę integrującą na poziomie kraju źródłowe usługi WMS. Usługa integrująca nosi nazwę "Krajowa Integracja Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"  (KISKZP) i dotyczy integracji gminnych usług WMS dotyczących "Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego". Obecnie usługa KISKZP integruje  839 usług gminnych, ale sukcesywnie włączane są do niej kolejne jednostki, które taką usługę posiadają.

W związku z nową usługą, w serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Studium kierunków zagospodarowania”, zlokalizowaną w grupie warstw "Zagospodarowanie przestrzenne".

Przykładowa wizualizacja udostępnianych danych znajduje się poniżej.