Powrót

26.02.2021 Rozporządzenie dotyczące Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

Dzisiaj (26 lutego 2021 r.) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. poz. 273).

Rozporządzenie porządkuje i doprecyzowuje przepisy dotyczące: zakresu informacji państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) oraz jego organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia i aktualizacji. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z praktyki stosowania dotychczasowych przepisów i ułatwiają dalszy rozwój bazy PRNG pod względem technologicznym.