Powrót

26.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru m. Zabrze o łącznej powierzchni 102 km2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni barwnej RGB na zlecenie Miasta Zabrze.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe ortofotomapy.

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl. Ortofotomapy są także widoczne w usługach sieciowych WCS, WMS i WMTS.