Powrót

26.03.2021 Numeryczny Model Terenu w formacie GeoTIFF – dostępny w usłudze WCS

Opublikowaliśmy usługę WCS dotyczącą Numerycznego Modelu Terenu w formacie GeoTIFF. Usługa jest dostępna pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/GRID1/WCS/DigitalTerrainModelFormatTIFF

Usługa WCS (Web Coverage Service) – jest usługą pobierania danych przestrzennych zapisanych w modelu rastrowym, jak np. ortofotomapa czy dane numerycznego modelu terenu. Wykorzystując usługę WCS użytkownik pobiera dane w postaci rastra, który dalej może wykorzystywać zgodnie ze swoimi potrzebami.

W tej chwili dostępne będą już dwie usługi WCS dotyczące Numerycznego Modelu Terenu:

  • W formacie Arc/Info ASCII Grid
  • W formacie GeoTIFF

W celu wykorzystania danych można skorzystać z dowolnego oprogramowania posiadającego funkcję klienta WCS, np. QGIS.

Szczegóły dotyczące usług WCS publikowanych przez GUGiK są dostępne na stronie Geoportalu pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-sieciowa-wcs