Powrót

26.04.2021 Rozstrzygnięcie konkursu na symbole punktów osnowy

W konkursie na zaprojektowanie symboli graficznych (ikon) do prezentacji punktów osnowy w usługach sieciowych, komisja konkursowa po wnikliwej ocenie prac postanowiła nie wybierać jego zwycięzców i pozostawić do prezentacji symbole zaprojektowane w GUGiK.

Przyznała natomiast dwa wyróżnienia:

  • za oryginalność i pomysłowość – Panu Danielowi Kmiecikowi
  • za spójność koncepcji – Panu Jerzemu Zielińskiemu.