Powrót

26.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa mazowieckiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województwa mazowieckiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województw lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego, ale sukcesywnie dane będą udostępniane dla kolejnych województw.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k w skali 1:25000 dla miasta Warszawy.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” - „1:25 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25000.