Powrót

26.06.2019 Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

Ponad 100 powiatowych usług WMS w zbiorczej usłudze KIUT

W zintegrowanej usłudze WMS o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu podłączono już ponad 100 usług powiatowych, które przedstawiono na załączonej mapie, a wszystkie szczegóły związane z usługą można znaleźć na stronie: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

W związku z podjętą inicjatywą wsparcia powiatów mających problemy z samodzielną publikacją usługi, GUGiK będzie zawierał porozumienia na zrealizowanie takich usług. W sprawie szczegółów można się kontaktować z Departamentem Informacji o Nieruchomościach tel. 22-56-31-388.

Usługa KIUT jest podłączona na stałe w serwisie geoportal.gov.pl jako warstwa „Uzbrojenie terenu”. Dzięki niej można zobaczyć szczegóły związane z uzbrojeniem terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT.