Powrót

26.06.2020 Trzeci cykl szkoleń w ramach Projektu POWER (etap II) zakończony

Dotąd w trzech tygodniowych sesjach szkoleniowych Projektu POWER przeszkoliliśmy już 120-tu przedstawicieli administracji. W organizowanym zdalnie trzecim cyklu, 22-26 czerwca 2020 r.,  wzięło udział 40 osób. Szkolenia „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” są realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W lipcu 2020 roku przewidziano jeszcze trzy sesje szkoleniowe. Szczegóły na stronie projektu https://power.gugik.gov.pl/

W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawowe elementy infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, funkcjonowanie serwisu www.geoportal.gov.pl i możliwości wykorzystania danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa oraz w oprogramowaniu QGiS.