Powrót

26.07.2021 Pozytywna ocena nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego w ankiecie Geoforum.pl

Prawie 90% ankietowanych czytelników serwisu www.geoforum.pl pozytywnie lub raczej pozytywnie oceniło zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym wprowadzone ubiegłoroczną ustawą nowelizującą.

Szersza ocena poszczególnych elementów nowelizacji jest dostępna na stronie Geoforum.pl, a całość wyników zostanie opublikowana w sierpniowym wydaniu miesięcznika „Geodety”.