Powrót

26.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa łódzkiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa łódzkiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i lubuskiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.

 Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k w skali 1:10000 dla województwa łódzkiego.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”
- „1:10 000”
w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10000.