Powrót

26.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla obszaru miasta Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) o powierzchni prawie 300 km2:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.05 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 2 zamówienia z 2021 r.

Rys. 1 Nowo przyjęta ortofotomapa dla m. Bydgoszcz w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Skorowidze prezentujące zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla m. Bydgoszcz