Powrót

26.10.2021 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: koszalińskim, garwolińskim, ełckim, wołowskim, mogileńskim, kościerzyńskim, włocławskim, lubelskim, m. Lublin, m. Włocławek oraz m. Sopot w dniach 18-20 października 2021 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Rys. 1 Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (mińskim) została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 77 700 zawiadomień. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 71 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

 

Rys. 2 Ilustracja przedstawiająca mapę polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.