Powrót

26.10.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla 4 miast o łącznej powierzchni 408 km2. Opracowaniu podlegał obszar miast:

  • Ostrów Wielkopolski  (woj. wielkopolskie),
  • Głogów (woj.  dolnośląskie),
  • Lubin (woj.  dolnośląskie),
  • Radomsko (woj.  łódzkie),

dla których wykonano:

  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.10 m,
  • ortofotomapa o pikselu 0.10 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 1 m.

Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach części 2, 3 i 4 zamówienia z 2021 r.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ukazujący miasto Ostrów Wielkopolski w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

 

 

Nowo przyjętą ortofotomapę i numeryczny model terenu można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można kupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego