Powrót

26.10.2021 Więcej danych i usług GUGiK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl

Więcej danych i usług GUGiK w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl

W zaktualizowanej w ostatnich dniach wersji  portalu e-budownictwo  rozszerzony został zakres danych przestrzennych dostępny w części mapowej portalu.  Poza danymi dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków użytkownicy mogą korzystać z warstw:

Ponadto użytkownicy mogą zmienić wykorzystywany w aplikacji podkład mapowy z domyślnej mapy podkładowej BDOT10k na widok ortofotomapy.

Widok kontrolki mapowej w portalu e-budownictwo z zaznaczonymi elementami sterowania widocznością warstw.

Rysunek 1 Widok mapy w portalu e-budownictwo z zaznaczonymi elementami sterowania widocznością warstw

Usługi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zostały zaimplementowane do wspomagania dostępnych w serwisie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl formularzy związanych z procesem budowlanym. Wykorzystane usługi sieciowe są ogólnodostępnymi usługami dedykowanymi do wykorzystywania systemach informacyjnych. Więcej informacji o usługach i możliwościach integracji ich z systemami informacyjnymi dostępne jest w dokumencie ,,Podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane do wykorzystania w systemach informatycznych Państwa.”