Powrót

26.11.2020 Nowe ortofotomapy i NMT w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla powiatu wrocławskiego o łącznej powierzchni ok. 1330 km2. Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą opracowano Numeryczny Model Terenu (NMT) w siatce 1,0 m w formacie ARC/INFO ASCII GRID. Ortofotomapy i NMT zostały wykonane na zlecenie Powiatu Wrocławskiego na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku.

Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe dane.

Nowo przyjęte dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze publikowane w serwisie mapy.geoportal.gov.pl