Powrót

26.11.2020 Opublikowaliśmy książkę „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”

Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się z danymi przestrzennymi w naszym kraju przygotowaliśmy publikację pt. „Praktyczne Aspekty Infrastruktury Danych Przestrzennych w Polsce”. Książka powstała w ramach realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii projektu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikację można pobrać ze strony Projektu POWER tutaj.

W książce przedstawiamy opis podstawowych danych i usług sieciowych oferowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii przeznaczonych do wykorzystania we wszelkich systemach informatycznych, zarówno w administracji publicznej, jak i zastosowaniach komercyjnych. Jesteśmy przekonani, że publikacja będzie wspierała pracowników administracji publicznej w realizacji ich codziennych zadań, a tym samym przyczyni się do rozwoju krajowej infrastruktury danych przestrzennych, szerszego wykorzystania danych przestrzennych i nowych technologii.