Powrót

27.01.2022 Rusza przetarg na opracowanie danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4pkt/m2 dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego  obejmujący 11649 arkuszy w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 (56404 km2).

Zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część

Województwa

Liczba arkuszy

km2

Termin wykonania

1

pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie

5239

25 224

15.12.2022 r.

2

pomorskie i zachodniopomorskie

3972

18 916

15.12.2022 r.

3

łódzkie

2438

12 264

15.12.2022 r.

 

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Rys. 2 Ilustracja przedstawiaja zakres planowanych do opracowania danych wysokościowych w 2022 r.

Termin składania ofert mija 28 lutego 2022 r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/pozyskanie-danych-wysokosciowych