Powrót

27.01.2022 Rusza przetarg na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 12pkt/m2 dla miast położonych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim obejmujących 2894 arkuszy w skali 1:5 000 w układzie PL-1992 (14570 km2).

Zamówienie zostało podzielone na cztery części.

Część

Obszar opracowania - Województwa

Liczba arkuszy

km2

Termin wykonania

1

pomorskie i zachodniopomorskie

745

3603

15.12.2022 r.

2

kujawsko-pomorskie i łódzkie

550

2723

15.12.2022 r.

3

opolskie, śląskie i małopolskie

1139

5887

15.12.2022 r.

4

dolnośląskie i wielkopolskie

460

2357

15.12.2022 r.

 

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawiaja zakres planowanej do opracowania ortofotomapy i danych wysokościowych w 2022 r.

Termin składania ofert mija 1 marca 2022 r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/opracowanie-ortofotomapy-i-danych-wysokosciowych

Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu BIP GUGIK prezentujący ogłoszony przetarg na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych.