Powrót

27.03.2019 Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi

Prezentacja planowanych zmian w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne rozpoczęła Spotkanie Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi, które odbyło się w Warszawie 25-26 marca 2019 r. Dyskutowano również o zmianie rozporządzenia w sprawie EGiB, powiatowych usługach WMS, komunikacji lokalnych systemów EGiB z NKW, a także dobrych praktykach informatyzacji ZUD oraz o propozycji standardu związanego z operatem elektronicznym. Podczas spotkania Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wręczył zwyciężczyni konkursu ogłoszonego z okazji Dnia Geodety Jolancie Perlikowskiej statuetkę „Czujny obserwator informacji przestrzennej”.