Powrót

27.03.2020 Nowy film instruktażowy o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy film instruktażowy prezentujący funkcjonalność serwisu www.geoportal.gov.pl pozwalającą na przeglądanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru.

Link do kanału GUGiK w serwisie YouTube znajduje się w menu głównym Geoportalu. Sukcesywnie publikujemy w nim kolejne filmy przybliżające użytkownikom funkcjonalności serwisu i możliwości jego wykorzystania.