Powrót

27.03.2023 58 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 22 - 25 marca 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 4 przystąpiło łącznie 78 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawało 78 osób, zdały 74 osoby;

Część szczegółową zdawały 74 osoby, zdały 63 osoby.

Część ustną zdawały 63 osoby, zdało 58 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 58 osób.

 

Kolejna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 19 - 22 kwietnia 2023 r.

Fot. 1. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Fot. 2. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Fot. 3. Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Fot. 4. Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.