Powrót

27.04.2021 Nowe usługi WMS i WFS dla Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe usługi sieciowe WMS i WFS dla zaktualizowanej i zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem bazy Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Nowe usługi są dostępne pod adresami:

Nową bazę PRNG można również przeglądać w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw
Dane topograficzne → Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych.

W nowej usłudze przeglądania użytkownik może uzyskać informacje dotyczące m.in. obowiązującej nazwy głównej, statusu nazwy, kategorii czy rodzaju nazwanego obiektu geograficznego.

Zarówno usługę WMS, jak i WFS można bezpośrednio wykorzystać w aplikacji QGIS. W przypadku usługi WFS użytkownik ma możliwość pobrania udostępnionych danych, co pokazano na poniższej ilustracji.