Powrót

27.04.2021 Pierwsza po przerwie sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozpoczęła się pierwsza sesja egzaminacyjna po wznowieniu przez Głównego Geodetę Kraju postępowań kwalifikacyjnych na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Przerwa była spowodowana ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa.  Poprzednie egzaminy odbyły się w październiku 2020 r. (13-16.10.2020r.).

Od 27 do 30 kwietnia 2021 r. odbywają się egzaminy na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2 i 4, w których biorą udział 74 osoby. Sesje są przeprowadzane z zachowaniem reżimu sanitarnego.