Powrót

27.04.2022 Już tylko 7 z 385 jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej tych danych

Aktualnie już 378 jednostek prowadzących ewidencje gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty, na której zaznaczone kolorem niebieskim są powiaty umożliwiajace pobieranie pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków.

Jednostkami, które nie udostępniły jeszcze usługi WFS są:

Ilustracja przedstawia listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS, zestawienie w tabeli załączonej poniżej

Tabela.xlsx

Województwo małopolskie:

  • 1204  powiat dąbrowski
  • 1210 powiat nowosądecki
  • 121207 m. Wolbrom powiat olkuski
  • 1219 powiat wielicki
  • 1262 m. Nowy Sącz

Województwo podkarpackie:

  • 1807 powiat krośnieński

Województwo pomorskie:

  • 2205 powiat kartuski

Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane przestrzenne z prowadzonych zbiorów danych, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 2014), ma obowiązek zgłosić ich adresy do prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.