Powrót

27.04.2022 Nowy adres usług dotyczących numeracji porządkowej

Informujemy, że zmieniono adres usługi WMS dotyczącej zintegrowanej bazy punktów adresowych i ulic, prowadzonej w ramach rejestru PRG. Obecny adres tej usługi WMS to: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/KrajowaIntegracjaNumeracjiAdresowej

Usługa WMS, tak jak dotychczas, wykorzystywana jest w serwisie www.geoportal.gov.pl do wizualizacji danych na warstwie „Adresy i ulice”.

Jednocześnie informujemy, że pod wyżej wymienionym adresem uruchomiliśmy także usługę WFS, umożliwiającą łatwe pobieranie tych danych w postaci wektorowej. Jedną z możliwości pobierania danych przy pomocy tej usługi oferuje bezpośrednio sam serwis www.geoportal.gov.pl za pośrednictwem narzędzia znajdującego się w głównym menu POBIERANIE DANYCH – „Pobierz dane z usługi WFS”.

Szerzej udostępnioną usługę WFS można wykorzystać np. w oprogramowaniu QGIS. Przykład takiego wykorzystania w powiązaniu z danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych zaprezentowano na poniższym rysunku.

Rys. 1 Ilustracja przestawia przykład wizualizacji pobranych danych adresowych w oprogramowaniu QGIS na tle danych ewidencji gruntów i budynków.