Powrót

27.05.2020 Wizualizacja BDOT10k w QGIS

Opracowaliśmy wtyczkę do oprogramowania QGIS, służącą do wizualizacji danych BDOT10k. Przykładowe dane BDOT10k w formacie GML można już teraz pobrać z warstwy „Dane do pobrania” w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Jak tylko nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wejdzie w życie (31 lipca 2020 r.) w ten sposób będzie można pobierać właściwe dane BDOT10k, w paczkach powiatowych.

Wizualizacja danych BDOT10k może służyć jako podkład dla tematycznych opracowań użytkownika oraz ułatwić interpretację danych oraz ich analizę.

Plik instalacyjny wtyczki został zarejestrowany w repozytorium wtyczek w QGIS i jest dostępny w zakładce „Wtyczki”:

Przygotowaliśmy też film instruktażowy pokazujący jak zainstalować wtyczkę i zaimportować zbiory danych BDOT10k w QGIS.

Wszelkie zgłaszane przez Państwa uwagi dotyczące funkcjonalności i prezentacji danych BDOT10k za pomocą udostępnionej wtyczki będziemy uwzględniać w kolejnych wersjach narzędzia.