Powrót

27.05.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (1603 szt.) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych są dostępne w skorowidzach udostępnionych w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl

Zdjęcia można zakupić online za pomocą portalu  https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ składając stosowny wniosek.

Zasób fotogrametrycznych zdjęć lotniczych będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi danymi przyjmowanymi do PZGiK.