Powrót

27.05.2021 Prezentacja GUGiK podczas konferencji Permanent Committee on Cadastre

W formie wideokonferencji 26 i 27 maja 2021 r. odbywa się posiedzenie Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) połączone z warsztatami EuroGeographics. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Prezydencji Portugalii w Radzie UE. Temat przewodni wydarzenia to: „Cadastre - Contributions for a low carbon economy and society”. W spotkaniu wzięło udział 131 uczestników z 31 krajów, w tym 6 Dyrektorów Generalnych Krajowych Agencji Katastralnych i Kartograficznych(NMCAs).

Rys. 1

 

Rys. 2

Podczas wideokonferencji reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej i Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o działaniach GUGiK związanych z rozwojem udostępnianych usług sieciowych oraz funkcjonowaniem i rozwojem serwisu geoportal.gov.pl.

Zwróciła uwagę, że wprowadzenie cyfryzacji operatu geodezyjnego usprawni pracę geodetów oraz dzięki ograniczeniu papierowej dokumentacji korzystnie wpłynie na środowisko. W serwisie geoportal.gov.pl można znaleźć dane różnych instytucji związanych ze środowiskiem tj. Polskiej Agencji Kosmicznej czy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto w ostatnim roku duże znaczenie ma również popularyzacja wiedzy poprzez działania edukacyjne organizowane przez GUGiK, które odbywają się online. W trakcie ich trwania kursanci poznają możliwości wykorzystania danych przestrzennych z serwisu geoportal.gov.pl.

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 6