Powrót

27.05.2021 Przeglądanie chmur punktów w serwisie Geoportal

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono nową wersję narzędzia ,,Widok chmury punktów”. Narzędzie to poza prezentacją danych dla wybranego miejsca, wyświetli również dane z sąsiadujących arkuszy. Dzięki szerszej perspektywie użytkownik ma możliwość przeglądania w ramach jednej sceny obiektów leżących na granicach arkuszy.

Widok okna narzędzia Przeglądanie chmury punktów – stare miasto w Gdańsku.