Powrót

27.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2021 pod numerem 1368 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Do najważniejszych zmian w nowym rozporządzeniu należą:

  1. wprowadzenie pełnej zgodności w zakresie nazw ulic i miejscowości oraz ich identyfikatorów z rejestrem TERYT,
  2. wprowadzenie prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych,
  3. ograniczenie możliwości nadawania skomplikowanych i niejednoznacznych numerów adresowych (numer porządkowy będzie mógł mieć tylko liczbę i max. dwie litery, ale także pominięte z użycia są litery niejednoznaczne w postrzeganiu wzrokowym tj.: I, O, Q),
  4. wprowadzenie przewidywania numerów porządkowych pod przyszłą zabudowę,
  5. wprowadzenie uproszczonego wniosku o nadanie numeru porządkowego - rezygnacja w większości przypadków z konieczności dołączenia załącznika w postaci mapy,
  6. udostępnienie przepisów sprzyjających eliminacji błędów w istniejącej numeracji adresowej,
  7. sprecyzowanie wymagań dotyczących aplikacji służących do prowadzenia numeracji adresowej, aby umożliwiały m. in. przekazywanie z wykorzystaniem usług sieciowych nowych albo zmienionych danych do PRG i GUS.

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 lipca 2021 r.