Powrót

27.08.2018 Modele budynków 3D w Geoportalu dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego podczas konferencji podsumowującej projekty prowadzone przez GUGiK przed końcem sierpnia modele budynków 3D zostały udostępnione w serwisie geoportal.gov.pl. Jest to trójwymiarowa reprezentacja znacznej części budynków z bazy BDOT10k. Wynikowe modele 3D budynków powstały w wyniku kompilacji trzech źródeł danych tj.:

  • obrysów 2D budynków z bazy BDOT10K,
  • danych wysokościowych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego (gęstość 4 pkt/m2 i 12 pkt/m2 – w zależności od obszaru),
  • numerycznego modelu terenu (siatka o oczku 1m).

Modele 3D budynków są tworzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach zadania „Budowa modeli 3D budynków” w projekcie Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) mającego na celu opracowanie modeli 3D budynków w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2.

Przykład budynków 3d

Do dnia dzisiejszego opracowano i udostępniono użytkownikom modele 3D budynków ze znacznej części z 236 powiatów przewidzianych do realizacji w projekcie CAPAP.  Modele 3D budynków dla powiatów, dla których zakończono ich opracowanie można pobierać w serwisie http://mapy.geoportal.gov.pl.

W celu pobrania modeli budynków należy w serwisie geoportal.gov.pl włączyć warstwę „Modele 3D budynków” i klikając w zaznaczony powiat przejść do pobrania dla wybranego powiatu modeli zapisanych w archiwum ZIP (szczegółowa instrukcja pobierania danych).

Modele budynków są dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania.

Do wyświetlania danych można skorzystać z oprogramowania udostępnionego np. na stronie projektu CityGML https://www.citygml.org/

Zakończenie prac związanych z opracowaniem modeli 3D budynków w ramach projektu CAPAP planowane jest na połowę listopada 2018 r. Nowe dane będą sukcesywnie dodawane do wspomnianej warstwy, a w przyszłości planowana jest także aktualizacja utworzonych modeli.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Fotogrametrii i Teledetekcji GUGiK odpowiedzialnym za produkcję przedmiotowych modeli 3D budynków:

Tel. (22) 563 13 60

e-mail: budynki3d@gugik.gov.pl