Powrót

27.08.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części obszaru województwa mazowieckiego o powierzchni prawie 200 km2:

  • ortofotomapę o pikselu 0.05 m,
  • numeryczny model terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 0.5 m.
  • numeryczny model pokrycia terenu w formacie Arc/Info Ascii Grid o interwale siatki 0.5 m.
  • dane pomiarowe LIDAR w formacie LAZ o gęstości 8 p/m2

Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Nowo przyjęta ortofotomapa dla obszaru projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego w usłudze Ortofotomapa Wysokiej Rozdzielczości

Nowo przyjętą ortofotomapę można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Dane wysokościowe dostępne są w usługach WFS, można je także pobrać w serwisie www.geoportal.gov.pl za pomocą narzędzia „Wyszukiwanie danych wysokościowych”.

Skorowidze prezentujące zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla obszaru projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego